دانشگاه مازندران
ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران
 
   
 
     
 
 
صفحه نخست/تماس با ما
تماس با ما
 
آدرس دبیرخانه همایش:
آدرس پستی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی 
تلفن : 01135302323-09906799203
فکس:01135302333 
آدرس پست الکترونیک: SIBCS@umz.ac.ir
 

 
روزشمار همایش
مانده تا شروع همایش
حامیان
انجمن شیمی ایران
دانشگاه مازندران