آخرین مهلت ثبت نام: 15 شهریور 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 مرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 63 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -111 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -28 روز مانده
تماس با ما
 
آدرس دبیرخانه همایش:
آدرس پستی: بابلسر- پردیس دانشگاه مازندران- دانشکده شیمی 
تلفن : 01135302335-09906799203
فکس:01135302333 
آدرس پست الکترونیک: SIBCS@umz.ac.ir