آخرین مهلت ثبت نام: 15 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 تیر 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 120 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -54 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 8 روز مانده
محورها
محورهای همایش
• الگوریتمهای جدید و توسعه نرم افزارهای کمومتریکس • تفکیک منحنی چندمتغیره و کالیبراسیون • روابط کمی ساختار-فعالیت/ویژگی و طراحی دارو • روشهای آنالیز چند راهه • کاربرد کمومتریکس در صنعت, فناوری نانو, باستان شناسی و جرم شناسی • تشخیص الگو و طبقه بندی • طراحی آزمایش و بهینه سازی • بیوانفورماتیک • کاربرد کمومتریکس در ژنومیکس, پروتئومیکس, متابولومیکس و ....