آخرین مهلت ثبت نام: 15 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 تیر 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
 • تاریخ برگزاری: 184 روز مانده
 • آغاز دریافت مقالات: 10 روز مانده
 • آخرین مهلت ارسال مقاله: 72 روز مانده
همکاران
رئیس
  نام: فاطمه موسوی
  مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته تحصیلی: شیمی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشکده شیمی
  نام: محمد حسین فاطمی
  مدرک تحصیلی: دکتری تخصصی
  رشته تحصیلی: شیمی
  دانشگاه: مازندران
  محل کار: دانشکده شیمی
خبرنگار
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مسئول کارگاه ها
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است
مدیر محتوا
تاکنون کسی برای این نقش انتخاب نشده است