آخرین مهلت ثبت نام: 15 تیر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 15 تیر 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 120 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -54 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 8 روز مانده
کمیته اجرایی

 
 
 
 
دکتر سعید یگانگی
دبیر اجرایی
استاد دانشگاه مازندران
ایمیل: yeganegi@umz.ac.ir