آخرین مهلت ثبت نام: 18 مهر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله: 05 مرداد 1396
تاریخ برگزاری: 04 و 05 آبان 1396
برگزار کنندگان: دانشگاه مازندران
حامیان: دانشگاه مازندران، انجمن شیمی ایران، پایگاه استنادی علوم جهان اسلام
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 4 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -170 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: -87 روز مانده

درباره کنفرانس

ششمین همایش دوسالانه کمومتریکس ایران

     
فراخوان        
        
 
 
 


محورهای همایش
کاربرد کمومتریکس در ژنومیکس، پروتئومیکس، متابولومیکس و...

کاربرد کمومتریکس در صنعت، فناوري نانو، باستان شناسي 

الگوریتم های جدید و توسعه نرم افزارهای کمومتریکس

روابطکمی ساختار-فعالیت/ویژگی و طراحی دارو

تفکیک  منحنی چندمتغیره و کالیبراسیون

طراحی آزمایش و بهینه سازی

تشخیص الگو و طبقه بندی 

روش های  آنالیز چند راهه

بیوانفورماتیک


 
کارگاه های آموزشی

گالری تصاویر