آخرین مهلت ثبت نام:
آخرین مهلت ارسال مقاله: 11 مرداد 1396
تاریخ برگزاری: 14 و 15 مهر 1396
برگزار کنندگان: بسیج اساتید استان مازندران، دانشگاه مازندران
حامیان: بسیج اساتید، صدا و سیمای استان مازندران، اداره فرهنگ و ارشاد استان مازندران، دانشگاه آزاد اسلامی استان مازندران، استانداری مازندران، بنیاد شهید
روزشمار همایش:
  • تاریخ برگزاری: 100 روز مانده
  • آغاز دریافت مقالات: -120 روز مانده
  • آخرین مهلت ارسال مقاله: 35 روز مانده